فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی منابع آب

Water Resources Engineering Journal


ضمن تشکر از انتخاب نشریه مهندسی منابع آب برای انتشار دستاوردهای علمی و نتایج تحقیقات خود، این نشریه اعلام می‌دارد که رعایت شیوه‌نامه در ارسال و نگارش مقالات، امری ضروری است، در غیر این صورت، مقاله وارد فرآیند داوری نخواهد شد.

جهت اطلاع از شیوه نامه به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.


جهت مشاهده لیست داوران سال 99 اینجا کلیک نمایید.


فصلنامه مهندسی منابع آب با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در نشر (COPE) می­ باشد و از آیین­ نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می­ نماید. این نشریه تحت مجوز (CC- By 4.0) منتشر می­ شود و افراد فقط در صورت استناد به مقاله اصلی منتشر شده در این نشریه می­توانند مطالب آن را مورد استفاده قرار دهند.


مجله مهندسی منابع آب در ارزشیابی پایگاه استنادی جهان اسلام در سال 1394دارای رتبه Q1 شده است و در ارزشیابی انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای 1396 و 1398 و 1399 حائز رتبه "ب" شده است

شماره جاری: دوره 14، شماره 49، تابستان 1400 

6. برآورد ضریب اعوجاج در شرایط غیراشباع مبتنی بر مفاهیم فرکتالی

صفحه 72-83

10.30495/wej.2021.22391.2184

میثم مجیدی خلیل آباد؛ شیوا قلی زاده سرابی؛ بیژن قهرمان؛ هادی معماریان خلیل آباد


8. مقایسه الگوی کشت استان کرمان و شهرستان قلعه گنج براساس مفهوم آب مجازی

صفحه 95-110

10.30495/wej.2021.23812.2222

محمد رضا رحیمی پور انارکی؛ علی محمدی؛ مجتبی رفیعیان؛ رضا ارجمندی؛ سعید کریمی