دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، پاییز 1396، صفحه 1-97 
7. تدوین نمودار سازمانی مناسب برای مدیریت تقاضای آب کشاورزی در ایران

صفحه 73-82

محسن براهیمی؛ کاظم شاهوردی؛ ایران غازی؛ ناصر طالب بیدختی


8. بررسی اثر تغییر اقلیم بر جریان ورودی به آبگیر سد درودزن در استان فارس طی دوره‌های آتی

صفحه 83-97

فرشید صف شکن؛ علی محمد آخوندعلی آخوندعلی؛ علی حقیقی؛ حیدر زارعی