دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1388 
3. ویژگی های فیزیکی آبدهی و بررسی امکان ذخیره سازی آب قنات کتک ارسنجان

صفحه 21-30

سیف الله امین؛ تیمور ایزدی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات


5. ارزیابی فشار منفذی در هسته ی سد کرخه هنگام ساختن و آبگیری همزمان

صفحه 37-46

سید مجدالدین میرمحمدحسینی؛ محسن موسوی خونساری؛ رضا احمدی فرد


8. تحلیل سیلاب حوضه ی دز

صفحه 61-70

رامین رستمی؛ حسین صدقی؛ علی معتمدی


9. بررسی عوامل موثر در طراحی سرریز خاکی

صفحه 71-80

ابوالفضل شمسایی؛ محمد مهدی جباری؛ مهدی غفوری