دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، تابستان 1392، صفحه 1-99 
2. مقایسه روشهای هیدرولیکی روندیابی سیل در بازه‌ای از رودخانه دوآب صمصامی

صفحه 15-24

روح الله کریمیان کاکلکی؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ افشین هنربخش؛ منصور نجفی حاجیور؛ خسرو دودکانلوی میلان


6. بررسی استهلاک کارمایه در شبیه سرریزهای پلکانی با شیب معکوس

صفحه 63-78

سید محمدرضا ترابی؛ امین رستمی راوری؛ سیداحمدرضا ترابی؛ فردین بوستانی؛ امیر روشن