دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 1-110 
5. کاربرد قوانین انتخاب اجتماعی (SCR) در مدیریت و بهره‌وری بهینه از منابع آبی

صفحه 73-86

محمدرضا علیزاده؛ محمدرضا نیکو؛ غلامرضا رخشند‌رو؛ ناصر طالب‌بیدختی