کلیدواژه‌ها = سرریز اوجی
تعداد مقالات: 4
4. کاربرد روش اجزاء محدود در تحلیل جریان آب از روی سرریزهای اوجی و بررسی میزان خطای سرعت

دوره 4، شماره 10، پاییز 1390، صفحه 13-24

زینب جلودار؛ سیدحسن گلمایی؛ علی رحمانی فیروزجائی؛ هادی ثانی خانی